Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych dotyczących wyborów do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO zarządzonymi na dzień 25 MAJA 2014 roku.

Wykaz miejsc