Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Opalenica.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Opalenica.

Zakres opracowania wynika z:
1.  ustawy z dnia 10.04.1997 r. "Prawo energetyczne" Dz. U. 2012.1059 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
2. ustawy z dnia  27.04.2001 r. "Prawo ochrony środowiska" Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami.
 
W-854
CZĘŚĆ OGÓLNA
POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU
CHARAKTERYSTYKA GMINY OPALENICA
BILANS POTRZEB GRZEWCZYCH 
Załącznik 
UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
SYSTEM CIEPŁOWNICZY
SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY
SYSTEM GAZOWNICZY
PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJON. UŻYT. CIEPŁA, EN. EL. I PALIW GAZ
NADWYŻKI, WSPÓŁPRACA Z GMINAMI
PODSUMOWANIE I WNIOSKI