Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Gminie Opalenica oraz ustalenia zasad jej działania.

Projekt  

Informacje o wynikach konsultacji społecznych