Obwieszczenie informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 160 MW wraz z infras

Obwieszczenie informujące strony  postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy 
wiatrowej o łącznej mocy 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim"
 
Obwieszczenie