Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.