Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku