Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30.09.2009 r.

 

 Informacja o stanie mienia komunlanego.pdf

 Informacja o stanie mienia komunalnego_tabele.xls