Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do jednostek samorządu terytori

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.