Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządz

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.