Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 paźdz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.