Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych