Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

 Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.