Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarządzenie nr 165/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania osoby na stanowisko pełnomocnika do spraw

Zarządzenie nr 165/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania osoby na stanowisko pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.