Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarządzenie nr 154/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opalenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plkató

Zarządzenie nr 154/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opalenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plkatów wszystkich komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Rady Miejskiej w Opalenicy, Rady Powiatu Nowotomyskiego  Sejmiku Województwa Wielkopolskiegooraz Burmistrza Opalenicy zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.