Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie określenia zasad odpłatnego umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Opalenica.

Zarządzenie nr 196/2018 Burmistrza Opalenicy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad odpłatnego umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Opalenica.

załacznik: wykaz nieruchomości