Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacje Gminne

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA OPALENICY

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA OPALENICY

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

 

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

INFORMACJA o dyżurach w celu rozpatrywania skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania protokołów wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Opalenica.

 

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w OPALENICY o dyżurach w celu rozpatrywania skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania protokołów wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Opalenica.pdf

Informacja Burmistrza Opalenicy o mozliwości dowozu osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzi

Informacja Burmistrza Opalenicy z dnia 17 października 2018 r. o mozliwości dowozu osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie określenia zasad odpłatnego umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Opalenica.

Zarządzenie nr 196/2018 Burmistrza Opalenicy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad odpłatnego umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Opalenica.

załacznik: wykaz nieruchomości

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia i szkoleniu członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w Gminie Opalenica.

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia i szkoleniu członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w Gminie Opalenica.

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia i szkoleniu członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w Gminie Opalenica.

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia i szkoleniu członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w Gminie Opalenica.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Opalenicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Opalenicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy zarządzonych na

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.pdf

komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 28 września 2018 r. w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotomyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotomyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Opalenicy.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 27 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Opalenicy.

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pe

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy w okręgach nr 9, 10 i 12.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 18 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy w okręgach nr 9, 10 i 12.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w celu rejestracji list kandydatów na Burmistrza Opalenicy.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 17 września 2018 r. o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w celu rejestracji list kandydatów na Burmistrza Opalenicy.

Zarządzenie nr 165/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania osoby na stanowisko pełnomocnika do spraw

Zarządzenie nr 165/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania osoby na stanowisko pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 września 2018 r. dotyczący dyżurów Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 września 2018 r. dotyczący dyżurów Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w celu rejestracji list kandydatów na radnych Gminy Opalenica.

 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w celu rejestracji list kandydatów na radnych Gminy Opalenica.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy.

Zarządzenie nr 154/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opalenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plkató

Zarządzenie nr 154/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opalenica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plkatów wszystkich komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Rady Miejskiej w Opalenicy, Rady Powiatu Nowotomyskiego  Sejmiku Województwa Wielkopolskiegooraz Burmistrza Opalenicy zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego dotyczące podziału Powiatu Nowotomyskiego na okręgi wyborcze.

 Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego dotyczące podziału Powiatu Nowotomyskiego na okręgi wyborcze.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy dotyczące okręgów wyborczych, ich granic i numerów, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy dotyczące okręgów wyborczych, ich granic i numerów, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy.

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opalenica, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Prośba o zmianę lokalu wyborczego

Prośba o zmianę lokalu wyborczego.

Stałe obwody głosowania w Gminie Opalenica

Podział Gminy Opalenica na okręgi wyborcze