Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacje Gminne

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA OPALENICY

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Opalenicy

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU (WYCIĄG) Z DNIA 23 LISTOPADA 2014 r. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU (WYCIĄG) Z DNIA 23 LISTOPADA 2014 r. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Opalenicy.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Opalenicy.

Protokół wyborów do Rady Miejskiej w Opalenicy.

Protokół wyborów do Rady Miejskiej w Opalenicy.

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym.

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym.

Uchwała nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Opalenicy w dniu 30 listopada 2014 r.

Uchwała nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Opalenicy w dniu 30 listopada 2014 r.

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH.

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH PODCZAS KAMPANII WYBORCZEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ PRZED WYBORAMI DO RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY, RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ORAZ BURMISTRZA OPALENICY ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ16 LISTOPADA 2014 ROKU.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

 

O B W I E S Z C Z E N I E Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Opalenicy.

 

O B W I E S Z C Z E N I E Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Opalenicy.

O B W I E S Z C Z E N I E Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opalenicy.

 

O B W I E S Z C Z E N I E Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opalenicy.

Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Opalenicy z dnia 21 października 2014 roku o przyznanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy z

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Opalenicy z dnia 21 października 2014 roku o przyznanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opalenicy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY z dnia 14 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY z dnia 14 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Ogłoszenie o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Opalenicy z dnia 03 października 2014 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji kandydatów na Burmistrza Opalenicy.

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  w Opalenicy z dnia 03 października 2014 r.   o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji kandydatów na Burmistrza Opalenicy.

Postanowienie Nr 14/14 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy.

Postanowienie

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPALENICY Z DNIA 03 WRZEŚNIA 2014 R. O TERMINACH DYŻURÓW KOMISJI W CELU REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA BURMISTRZA GMINY OPALENICA.

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPALENICY O TERMINACH DYŻURÓW KOMISJI W CELU REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA BURMISTRZA GMINY OPALENICA.

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi wyborów

 

Zarządzenie Nr 154/2014

HARMONOGRAM DYŻURÓW POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM TOMYŚLU

 

 HARMONOGRAM DYŻURÓW POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM TOMYŚLU

 

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Opalenicy o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych Gminy Opalenica.

 

Informacja

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w OPALENICY o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opalenicy.

Informacja


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Postanowienie Nr 8/14

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 28 sierpnia 2014 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO z dnia 3 września 2014 r. o podziale Powiatu Nowotomyskiego na okręgi wyborcze.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY z dnia 5 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych utworzonych na terenie Gminy Opalenica.

OBWIESZCZENIE