Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacje gminne

UKONSTYTUOWANE SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Załącznik - obwieszczenie Burmistrza Opalenicy

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

załącznik-tekst informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Załącznik - Obwieszczenie o skladach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NA OBWODY GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.

załącznik - tekst obwieszczenia

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

załącznik nr 1 - tekst informacji

załacznik nr 2 - druk zgłoszenia do pobrania

INFORMACJA O GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

załącznik - tekst informacji

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

 

Treść zarządzenia