Powołanie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 31/2020/B Burmistrza Opalenicy z 3 marca 2020 r.