Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 26 marca 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

INFORMACJA