Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacje gminne

OBWIESZCZENIE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Załącznik-treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY GŁOSOWANIA

 

załącznik - tekst ogłoszenia