Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacje gminne

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO DOWOZU DO LOKALI WYBORCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Urząd Miejski w Opalenicy informuje, ze dla umożliwienia niepełnosprawnym wyborcom udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, istnieje mozliwość skorzystania z bezpłatnego dowozu tejże osoby do lokalu obwodowej komisji wyborczej pojazdem przystosowanym do przewozu wóżków inwalidzkich.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie zapotrzebowań w dniu 07 czerwca 2009 r. bezpośrednio do obwodowej komisji wyborczej lub telefonicznie do dyżurnego Urzędu Miejskiego w Opalenicy, tel. 061 44 77 270.

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZAŁĄCZNIK - ZARZADZENIE BURMISTRZA OPALENICY W SPRAWIE POWOLANIA OKW

PODZIAŁ GMINY NA OBWODY GŁOSOWANIA

Załącznik - tekst Obwieszczenia Burmistrza Opalenicy

Zarządzenie w sprawie miejsc przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń

ZARZĄDZENIE NR 11-2009.pdf

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWOYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Załącznik - tekst Obwieszczenia Burmistrza Opalenicy

Załącznik - wzór zgłoszenia kandydatów