Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na t

Zarządzenie