Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na t

Zarządzenie