Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Opalenica dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20

Zarządzenie