Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Ogłoszenie o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na

 

członków obwodowych komisji wyborczych w

 

wyborach do Parlamentu Europejskiego


zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.Informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r. przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opalenicy ul. 3 Maja 1 w pokoju nr 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 15.00.

 

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa  w dniu 2 maja 2014 r. (piątek).

Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345).Sekretarz Gminy Opalenica

/-/ mgr Feliks Straburzyński