Struktura organizacyjna

DANE ORGANIZACYJNE

 
Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica
tel.: 61 44 77 281
 
Sekretariat Burmistrza

tel.: 61 44 77 270, 697 873 145 
 
  
 
 
 
 
GODZINY PRACY URZĘDU
 
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 16.00
WTOREK - CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.00

 
PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW
 
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 16.00
WTOREK - CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.00 
 
 
 
 
 
 

Stanowisko

Nazwisko:

Nr Pokoju

telefon

e-mail:

Burmistrz

 Tomasz Szulc

15

61 44 77 270

697 873 145

[kliknij]

Zastępca Burmistrza

  Paweł Jakubowski

14

61 44 77 270

697 873 145

  [kliknij]

 Sekretarz Gminy

Tomasz Matusiak 

 11 

61 44 77 281 wew. 31

697 873 140

[kliknij]

Skarbnik

Agnieszka Antkowiak-Żak

3

61 44 77 281 wew. 36

697 873 126

[kliknij]

 

  Inspektor ds. obsługi sekretariatu

  Aleksandra
Kozal-Jankowska

  12

61 44 77 270

697 873 145

 [kliknij]

  Radca Prawny

           Helena              Fietz-Wiśniewska

13

61 44 77 281 wew. 21

697873146 

[kliknij]

  Radca Prawny  Grzegorz Dorożalski
 13

61 44 77 281 wew. 21

697873146 

[kliknij]

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Górka 

02

61 44 77 281 wew. 20

697 873 161

[kliknij]

  Zastępca kierownika USC

   Iwona Bobowska  01

61 44 77 281 wew. 46

697 873 249

 

    Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Kierownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Tomasz Andrzejewski

10

61 44 77 281 wew. 27

697 873 143

[kliknij] 

Podinspektor ds.pozyskiwania środków      z funduszy zewnętrznych   

Paulina Lehmann

  10   

61 44 77 281 wew. 27

697 873 143

[kliknij]  

Podinspektor ds. promocji gminy

Grzegorz Mądroszyk

10

61 44 77 281 wew. 27

697 873 143

 

Wydział Finansów

Skarbnik Opalenicy

Agnieszka Antkowiak-Żak

3

61 44 77 281 wew. 36

697 873 126

[kliknij]

Inspektor ds. płac i księgowości budżetowej

  Małgorzata Konieczna

2

61 44 77 281  wew. 33

697 873 128

[kliknij]

 Inspektor ds. księgowości budżetowej  Helena Sibilska
 2

61 44 77 281  wew. 33

697 873 128

 [kliknij]

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Dominika Słocińska

4

61 44 77 281  wew. 32

697 873 129

[kliknij]

Inspektor ds. księgowości budżetowej

   Agnieszka Lossy

  4

61 44 77 281  wew. 32

697 873 129

[kliknij]

Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych   

  Beata Miczek

8

61 44 77 281 wew.  11

697 873 137

[kliknij]

Inspektor ds. podatków i opłat

Bogumiła Sobieralska

8

61 44 77 281  wew. 34

697 873 242

[kliknij]

  Inspektor ds. podatków i opłat

  Aneta Szukała

8

61 44 77 281  wew. 34

697 873 242

  Podinspektor ds. finansowych 

  Hubert Semczyszyn

5

61 44 77 281 wew. 35

697 873 135

  [kliknij]

   Inspektor ds. księgowości,

podatków i opłat

  Iwona Zaremba
 9

 61 44 77 281 wew. 54

697 873 138

 

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Jolanta Wachowiak

08

61 44 77 281 wew. 58

697 873 165

  [kliknij] 

 

Starszy informatyk

 

 

Marcin Chróst

 

  6

61 44 77 281  wew. 55

697 873 175

[kliknij]

  Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Iwona Bobowska

01

61 44 77 281 wew. 46

697 873 249

  [kliknij]

Inspektor ds. kancelaryjnych

Renata Chybowska

01

61 44 77 281  wew. 10

697 873 172

 

Inspektor ds. kadr i administracji

Karolina Drozdowska

05

61 44 77 281  wew. 48

697 873 187

 [kliknij]

Inspektor ds. administracji i ochrony danych osobowych

Krzysztof Kaczmarek 

 07

61 44 77 281  wew. 49

697 873 174

[kliknij]
 Podinspektor ds dowodów osobistych i administracji
     Iwona Pierzyńska   01

61 44 77 281  wew. 46

697 873 249

 [kliknij]

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Katarzyna Terczyńska 

27

61 44 77 281  wew. 22

697 873 203

  [kliknij]

Podinspektor ds. godpodarki mieszkaniowej i budownictwa 

Adam Głowacki

26

61 44 77 281 wew. 52

697 873 211

  [kliknij]

  Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

Agnieszka Czekalska

28

61 44 77 281 wew. 37

697 873 219

  [kliknij]

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Justyna Hałas

28

61 44 77 281  wew. 37

697 873 219

  [kliknij]

 

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej 

 

 Małgorzata Jachimska

 26

 

61 44 77 281 wew. 52

697 873 211

 

 

 

 28

 61 44 77 281  wew. 37

697 873 219

 

 Wydział Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

 Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa 

 Leszek Czekalski

 29

 61 44 77 281 wew. 40 

697 873 229

 [kliknij]

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa
 Kamila Drozdowska 29

61 44 77 281 wew. 40

697 873 229

[kliknij]
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

 

Kamila Zdarta-Leśna

 29

 61 44 77 281  wew. 40

697 873 229

 [kliknij]

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

  Kierownik

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Alicja Dworzyńska

21

61 44 77 281  wew. 26

697 873 192

  [kliknij]

Inspektor ds. energetyki i gospodarki odpadami

Krzysztof Łuczewski

23

61 44 77 281  wew. 24

697 873 202

  [kliknij]

  Główny specjalista

ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

Anna Polaszek

22

61 44 77 281  wew. 43

697 873 195

[kliknij]

 Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji komunalnych

Agnieszka Mroczek

22

 61 44 77 281 wew. 43

697 873 195

[kliknij]

  Inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa

Maria Galas

 

61 44 77 281 wew. 45

697 873 190

 

  Inspektor ds. ochrony środowiska               i gospodarki wodnej

 Ewa Szychta

23

 61 44 77 281 wew. 24

697 873 202

 [kliknij]

  Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Mateusz Łukaszewski

22

 61 44 77 281 wew. 43

697 873 195

[kliknij]

 Wydział Infrastruktury Drogowej i Zieleni

  Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni

 Patryk Kąkolewski

 24

61 44 77 281  wew. 41

697 873 196

 [kliknij]

  Podinspektor ds. architektury krajobrazu

 Małgorzata Wiśniewska

 24

61 44 77 281  wew. 41

697 873 196

 [kliknij]

  Podinspektor ds. infrastruktury

 

Karol Flieger

  24

61 44 77 281  wew. 41

697 873 196

 [kliknij]

Podinspektor ds. zieleni

Sara Gramza

24

61 44 77 281  wew. 41

 

697 873 196

 
 Stanowisko ds. pożarnictwa
 Samodzielne stanowisko ds. pożarnictwa  Krzysztof Kaczmarek
 07

61 44 77 281 wew. 49

697 873 174

 [kliknij]

Straż Miejska mieści się w Komisariacie Policji przy ul. Zamkowej 2

Komendant

Krzysztof Ratajczak

 

61 44 77 202

[kliknij]

Inspektor

Mariusz Marcinkowski

 

602 771 857