Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego

Zarządzenie nr 48/2019 z 2 września 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opalenicy.