Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ochrona Danych Osobowych

Dane Inspektora Ochrony danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Krzysztof Kaczmarek

email: oc@opalenica.pl

tel.: 61 44 77 281 wew. 49

 

Informacja o prywatności

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dot monitoringu

Klauzula informacyjne dot. monitoringu wizyjnego na teremia miasta Opalenica.

Klauzula informacyjna dla uczestników Sesji Rady Miejskiej w Opalenicy.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.