Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Opalenicy

 
 
Opalenica, 30 kwietnia 2008r.
           
 
    Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
 
Aby możliwym było złożenie dokumentów do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP / konto jest bezpłatne
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki od 8-16 oraz w pozostałe dni powszednie 7.15-15.15 do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 8 przy ul. 3 Maja 1 w Opalenicy na następujących nośnikach danych:
 
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD lub DVD
 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 
a. ODT, DOC, RTF
b. ODS, XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
 
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
 
 
Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP kliknij TUTAJ aby je założyć.