Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Utworzenie dokumentu2009-01-08 20:41:12
Wydział Gospodarki NieruchomościamiPublikacja dokumentu2009-01-06 09:52:17
Wydział Gospodarki NieruchomościamiModyfikacja dokumentu2009-01-06 09:52:12
Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznejPublikacja dokumentu2008-12-30 13:21:51
Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznejUtworzenie dokumentu2008-12-30 13:21:43
Wydział Gospodarki NieruchomościamiPublikacja dokumentu2008-12-24 07:56:46
Wydział Gospodarki NieruchomościamiModyfikacja dokumentu2008-12-24 07:56:37
Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Budowa obwodnicy m. OPALENICA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.Publikacja dokumentu2008-12-15 15:06:42
Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Budowa obwodnicy m. OPALENICA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.Modyfikacja dokumentu2008-12-15 15:06:36
Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji Budowa obwodnicy m. OPALENICA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.Utworzenie dokumentu2008-12-15 14:38:23
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony nabudowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym: Opalenica ulica Parkowa, Park Miejski i StadioPublikacja dokumentu2008-12-15 13:01:05
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony nabudowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym: Opalenica ulica Parkowa, Park Miejski i StadioModyfikacja dokumentu2008-12-15 13:00:58
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony nabudowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym: Opalenica ulica Parkowa, Park Miejski i StadioPublikacja dokumentu2008-12-15 12:57:41
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony nabudowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym: Opalenica ulica Parkowa, Park Miejski i StadioUtworzenie dokumentu2008-12-15 12:57:11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ ODPADÓW Z KOSZY, POJEMNIKÓW 110 l., 240 l., KONTENERÓW KP7 ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE Z TERENU MIASTA I GMINY OPALENICA W RPublikacja dokumentu2008-12-11 17:14:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ ODPADÓW Z KOSZY, POJEMNIKÓW 110 l., 240 l., KONTENERÓW KP7 ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE Z TERENU MIASTA I GMINY OPALENICA W RModyfikacja dokumentu2008-12-11 17:14:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ ODPADÓW Z KOSZY, POJEMNIKÓW 110 l., 240 l., KONTENERÓW KP7 ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE Z TERENU MIASTA I GMINY OPALENICA W RUtworzenie dokumentu2008-12-10 14:56:59
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu komputerowego dla Gminy OpalenicaPublikacja dokumentu2008-12-10 09:51:56
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu komputerowego dla Gminy OpalenicaModyfikacja dokumentu2008-12-10 09:49:56
Rozstrzygnięcie protestu wniesionego w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem sprzętu komputerowego dla Gminy Opalenica.Publikacja dokumentu2008-12-10 09:36:20