Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.35.2020.ES.6 z dnia 26.10.2020.r. Stron o wydanych opiniach.Modyfikacja dokumentu2020-10-26 13:32:37Marcin Chróst
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.35.2020.ES.6 z dnia 26.10.2020.r. Stron o wydanych opiniach.Utworzenie dokumentu2020-10-26 13:31:12Marcin Chróst
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.34 2020.ES.6 z dnia 26.10.2020.r. Stron o wydanych opiniach.Utworzenie dokumentu2020-10-26 13:19:29Marcin Chróst
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.38.2020.ES.3 z dnia 23.10.2020 r.Utworzenie dokumentu2020-10-23 12:34:04Krzysztof Kaczmarek
Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.243.2018.mk.17 z 12.10.2020 o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.Utworzenie dokumentu2020-10-23 08:25:51Marcin Chróst
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.622.37.2020.ES.5 z dnia 21.10.2020 r. o przesunięciu terminu wydania decyzji.Utworzenie dokumentu2020-10-23 08:23:58Marcin Chróst
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.622.31.2020.ES 11 z dnia 21.10.2020 r. Stron o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowejUtworzenie dokumentu2020-10-23 08:16:14Marcin Chróst
2020Modyfikacja dokumentu2020-10-22 13:42:30Małgorzata Wiśniewska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży stalowej kratowej.Utworzenie dokumentu2020-10-22 11:55:13Krzysztof Kaczmarek
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowegoUtworzenie dokumentu2020-10-22 11:51:40Krzysztof Kaczmarek
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 21 października 2020 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaUtworzenie dokumentu2020-10-21 15:14:19Iwona Bobowska
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 21 października 2020 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa w obrębie Wojnowic oraz DobUtworzenie dokumentu2020-10-21 14:59:13Iwona Bobowska
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoUtworzenie dokumentu2020-10-21 14:38:33Iwona Bobowska
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy z 21 października 2020 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja faUtworzenie dokumentu2020-10-21 12:07:52Iwona Bobowska
Centrum Usług WspólnychModyfikacja dokumentu2020-10-21 10:49:50Marcin Chróst
2020Modyfikacja dokumentu2020-10-21 09:33:36Małgorzata Wiśniewska
2020Modyfikacja dokumentu2020-10-21 09:32:02Małgorzata Wiśniewska
2020Modyfikacja dokumentu2020-10-21 08:36:01Małgorzata Wiśniewska
Sprawozdanie za III kwartał 2020 roku.Utworzenie dokumentu2020-10-20 13:11:56Krzysztof Kaczmarek
Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.29.2020.ES.6 z dnia 19 października 2020 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych Utworzenie dokumentu2020-10-20 12:56:47Marcin Chróst