Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2019

        Wykaz nieruchomości

        Wykaz nieruchomości

        Załącznik nr 1         Załącznik nr 2

          załącznik

          załącznik            załącznik

          Wykaz nieruchomości

          Wykaz nieruchomości

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

          wykaz

          wykaz

          wykaz

           wykaz

          wykaz 

          wykaz

          wykaz

          wykaz

           wykaz

          wykaz

          wykaz

          załącznik nr 1

          załącznik nr 2

          wykaz

          Załącznik nr 1

          Załącznik nr 2

              Załącznik Nr 1

              Załącznik Nr 2

             Załącznik Nr 3

              wykaz

            załącznik nr 1

            załącznik nr 2

             wykaz

             wykaz

             wykaz

             załącznik

             wykaz

             Projekt uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

             Załączniki Nr 1 do Nr 9 do zarządzenia Nr 238/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

             Uzasadnienie do zarządzenia Nr 238/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. część 1.

             Uzasadnienie do zarządzenia Nr 238/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. część 2..

             Uzasadnienie do zarządzenia Nr 238/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. część 3.

              Załącznik

             Załącznik nr 1

             Załącznik nr 2

             Załącznik