Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2016

        wykaz

        wykaz

       wykaz

       wykaz

        wykaz

        wykaz


        wykaz

        wykaz

        wykaz

        wykaz 

        wykaz

        Załącznik

        wykaz

        wykaz

        wykaz

        wykaz
         wykaz

        wykaz

        wykaz

        wykaz

        wykaz
        wykaz

        wykaz

        wykaz

        wykaz

        Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Opalenica na lata 2016-2018
        Załącznik
        Wykaz
       Wykaz
        Uzasadnienie

        Wykaz

        wykaz

       wykaz

        wykaz

         Uzasadnienie

        wykaz

        wykaz
        projekt uchwały
        załącznik nr 1

        wykaz

        projekt uchwały

        wykaz

Załączniki do zarządzenia Nr 234/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 234/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

        wykaz

        wykaz

        wykaz

wykazy
wykaz