Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarządzenia Burnistrza wydane w 2008r.

ˇ    Zarządzenie nr 1/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 1/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 2/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gabinetów lekarskich.Zarządzenie nr 2/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 3/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Opalenicy.Zarządzenie nr 3/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 4/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy przy ul. Poprzecznej oraz zniesienia współwłasności.Zarządzenie nr 4/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 5/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 r.Zarządzenie nr 5/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 6/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie dzierżawy gruntu położonego w RudnikachZarządzenie nr 6/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 7/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 7/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 8/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wskazania jednostki, która zajmie się obsługą pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" oraz ustalenia i ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki.Zarządzenie nr 8/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 9/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Opalenica.Zarządzenie nr 9/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 10/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane..Zarządzenie nr 10/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 11/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad i harmonogramu naboru dzieci do Przedszkola Nr 1 w Opalenicy i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Opalenicy.Zarządzenie nr 11/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 11a/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opalenicy.Zarządzenie nr 11a/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 12/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok.Zarządzenie nr 12/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 13/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok.Zarządzenie nr 13/2008.pdf
 
 
ˇ    Zarządzenie nr 14/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Opalenicy oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 14/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Opalenica na 2007 rok.Zarządzenie nr 15/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 16/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok.Zarządzenie nr 16/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 17/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierżawy gruntu położonego w Urbanowie.Zarządzenie nr 17/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 18/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącej naboru dzieci na rok szkolny 2008/2009 do Przedszkola Nr 1 w Opalenicy i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy Szkole Podstawowej w Opalenicy.Zarządzenie nr 18/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 19/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Dakowych Mokrych, Jastrzębnikach, Kozłowie, Łagwach, Łeczycach, Niegolewie, Porażynie, Rudnikach, Urbanowie, Uścięcicach i Wojnowicach.Zarządzenie nr 19/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 20/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Niegolewie.Zarządzenie nr 20/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 21/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie dzierżawy gruntu położonego w Kopankach.Zarządzenie nr 21/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 22/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia kanalizacji sanitarnej w m. Sielinko.Zarządzenie nr 22/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 23/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położnych w Opalenicy oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 23/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 24/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów rolnych oraz najmu gruntów przeznaczonych pod ustawienie przenośnych garaży dla samochodów osobowych w trybie bezprzetargowym.Zarządzenie nr 24/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 25/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok.Zarządzenie nr 25/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 26/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.Zarządzenie nr 26/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 27/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 2 maja 2008 r. w sprawie najmu gruntu położonego w Opalenicy przy ul. Spokojnej.Zarządzenie nr 27/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 28/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 28/2008.pdf
 
 
ˇ    Zarządzenie nr 29/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok.Zarządzenie nr 29/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 30/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok.Zarządzenie nr 30/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 31/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zbycia lokali użytkowych oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 31/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 32/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów - Szkoły Podstawowej w Porażynie i Przedszkola Nr 1 w Opalenicy.Zarządzenie nr 32/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 33/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 33/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 34/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gabinetów lekarskich.Zarządzenie nr 34/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 35/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Opalenicy do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 35/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 36/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Niegolewie oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 36/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 37/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Porażynie oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 37/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 38/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kopankach oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 38/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 39/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Opalenicy oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 39/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 40/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem gruntów gminnych położonych na terenie Gminy Opalenica podczas imprezy "Najsłodsze Dni w roku 2008 r." w dniach 1 do 3 sierpnia.Zarządzenie nr 40/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 41/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Opalenicy.Zarządzenie nr 41/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 42/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok.Zarządzenie nr 42/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 43/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porażynie.Zarządzenie nr 43/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 44/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Opalenicy.Zarządzenie nr 44/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 45/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie nr 45/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 46/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie środków trwałych.Zarządzenie nr 46/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 47/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości położonej w Wojnowicach do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 47/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 48/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające Zarządzenie nr 17/2007 Burmistrza Opalenicy z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych Gminy Opalenica.Zarządzenie nr 48/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 49/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opalenica oraz pomieszczeń przynależnych do lokali.Zarządzenie nr 49/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 50/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Porażynie.Zarządzenie nr 50/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 51/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Opalenicy.Zarządzenie nr 51/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 52/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych Gminy Opalenica.Zarządzenie nr 52/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 53/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 53/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 54/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Opalenica do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Zarządzenie nr 54/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 55/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w 2008 roku członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach.Zarządzenie nr 55/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 56/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników.Zarządzenie nr 56/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 57/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 1 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Terespotockie.Zarządzenie nr 57/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 58/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 4 września 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok.Zarządzenie nr 58/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 59/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 9 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu.Zarządzenie nr 59/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 61/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2009.Zarządzenie nr 61/2008.pdf
 
ˇ    Zarządzenie nr 62/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 19 września 2008 r. W sprawie trybu przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych.Zarządzenie nr 62/2008.pdf
 
 •       Zarządzenie nr 63/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 września 2008 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 63/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 64/2008cz.I Burmistrza Opalenicy z dnia 30 września 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 64/2008cz.I.pdf
 
 •        Zarządzenie nr 64/2008cz.II Burmistrza Opalenicy z dnia 30 września 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica
    na 2008rok. Zarządzenie nr 64/2008cz.II
           
 •       Zarządzenie nr 65/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 13 października 2008 r. W sprawie zmiany nieruchomości. Zarządzenie nr 65/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 66/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 13 października 2008 r. W sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Opalenicy.
  Zarządzenie nr 66/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 67/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 22 października 2008 r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej oraz ustalania jej zadań i trybu pracy. Zarządzenie nr 67/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 68/2008cz. I Burmistrza Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. W sprawie składu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 68/2008cz. I.pdf

 •       Zarządzenie nr 68/2008 cz II Burmistrza Opalenicy z dnia 30 października 2008 r. W sprawie składu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 68/2008 cz II.pdf

 •       Zarządzenie nr 69/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 7 listopada 2008 r. W sprawie zbycia nieruchomości położonych w Wojnowicach oraz ogłoszenia wykazu. Zarządzenie nr 69/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 70/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 7 listopada 2008 r. W sprawie zbycia nieruchomości położonej w Opalenicy oraz ogłoszenia wykazu. Zarządzenie nr 70/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 71/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 7 listopada 2008 r. W sprawie zbycia nieruchomości położonej w Dakowych Mokrych oraz ogłoszenia wykazu. Zarządzenie nr 71/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 72 cz. 1/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2008 r. W sprawie projektu budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok.
  Zarządzenie nr 72 cz. 1/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 72 cz. 2/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2008 r. W sprawie projektu budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok.
  Zarządzenie nr 72 cz. 2/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 73/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2008 r. W sprawie zmiany w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok.
  Zarządzenie nr 73/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 74/2008cz.I Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 74/2008cz.I.pdf

 •       Zarządzenie nr 74/2008cz.II Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 74/2008cz.II.pdf
 
 •       Zarządzenie nr 75/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 1 grudnia 2008 r. W sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zarządzenie nr 75/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 76/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 3 grudnia 2008 r. W sprawie zbycia lokalu mieszkaniowego oraz ogłoszenia wykazu.
  Zarządzenie nr 76/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 77/2008cz.I Burmistrza Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 77/2008cz.I.pdf

 •       Zarządzenie nr 77/2008cz.II Burmistrza Opalenicy z dnia 5 grudnia 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 77/2008cz.II.pdf

 •       Zarządzenie nr 78/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 11 grudnia 2008 r. W sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe.
  Zarządzenie nr 78/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 79/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 12 grudnia 2008 r. W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gabinetów lekarskich. Zarządzenie nr 79/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 80/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 17 grudnia 2008 r. W sprawie powołania zespołu opiniującego otwarty konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zarządzenie nr 80/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 81/2008cz.I Burmistrza Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 81/2008cz.I.pdf

 •       Zarządzenie nr 81/2008cz.II Burmistrza Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 81/2008cz.II .pdf

 •       Zarządzenie nr 82/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. W sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok. Zarządzenie nr 82/2008.pdf

 •       Zarządzenie nr 83/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 22 grudnia 2008 r. W sprawie ustalenia stawek najmu oraz dzierżawy gruntów gminnych położonych na terenie gminy Opalenica. Zarządzenie nr 83/2008.pdf

 •      Zarządzenie nr 84/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 grudnia 2008 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2008 rok.
  Zarządzenie nr 84/2008 .pdf
 
 •       Zarządzenie nr 85/2008 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 grudnia 2008 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zarządzenie nr 85/2008.pdf