Zarządzenie w sprawie rodzaju odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, które gmina ma obowiązek odbioru od mieszkańców.