Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarządzenie w sprawie rodzaju odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, które gmina ma obowiązek odbioru od mieszkańców.