Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2021

 

NUMER UCHWAŁY

DATA PODJĘCIA  

TYTUŁ

OGŁOSZENIE W DZ. URZ. WOJ. WLKP.

STATUT

UWAGI

XXXIV/210/2021

20.01.2021 r.

Uchwała w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy.

 -

 

Obowiązujący

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.01.2021 r. z mocą od 01.03.2021 r. Z dniem 28.02.2021 r. traci moc uchwała  Nr LIX/360/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

XXXIV/211/2021

20.01.2021 r.

Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021

poz. 905, z dn. 01.02.2021 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=905

 

Obowiązujący

 

XXXIV/212/2021

20.01.2021 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, ulicy Strumykowej i ulicy Zarzecze.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021

poz. 1338, z dn. 12.02.2021 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1338 

Oczekuje

 

XXXIV/213/2021

20.01.2021 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.

-

Obowiązujący

 Zmiana uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.

XXXIV/214/2021

20.01.2021 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.

-

Obowiązujący

Zmiana uchwały nr XXXIII/208/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.

XXXV/215/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2021.

 

 

 

XXXV/216/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”.

 

 

 

XXXV/217/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w miejscowości Porażyn, gm. Opalenicy. 

 

 

 

XXXV/218/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Opalenica, w gminie Opalenica. 

 

 

 

XXXV/219/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony. 

 

 

 

XXXV/220/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opalenica, położonej w miejscowości Wojnowice przy ulicy Poznańskiej oraz udzielenia bonifikaty.

 

 

 

XXXV/221/2021

03.03.2021 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021. 

 

 

 Zmiana uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021. 
XXXV/222/2021 03.03.2021 r.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.      Zmiana uchwały nr XXXIII/208/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.