Jesteś tutaj:   

2020

NUMER UCHWAŁY

DATA PODJĘCIA TYTUŁ

OGŁOSZENIE W DZ. URZ. WOJ. WLKP.

STATUT

UWAGI

XIX/132/2020

13.02.2020r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy na rok 2020

 


 

Obowiązujący

 

XIX/133/2020

13.02.2020 r.

Uchwała w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opalenica na rok szkolny 2019/2020

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020

poz. 1714, z dn. 20.02.2020 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1714

Obowiązujący

 
 XIX/134/2020  13.02.2020r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na okres jednego roku    Obowiązujący  
XIX/135/2020 13.02.2020 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opalenica, położonych w miejscowości Wojnowice przy ulicy Poznańskiej oraz udzielenia bonifikaty  

Obowiązujący

 
XIX/136/2020 13.02.2020 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo  

Obowiązujący

 
XIX/137/2020 13.02.2020 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Łęczyce  

Obowiązujący

Traci moc Uchwała nr LXI/369/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 
XIX/138/2020 13.02.2020 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, ulicy Strumykowej i ulicy Zarzecze  

Obowiązujący

 
XIX/139/2020 13.02.2020 r. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020  

Obowiązujący

 
XIX/140/2020 13.02.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036  

Obowiązujący

 
XX/141/2020 21.02.2020 r. Uchwała w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Opalenicy" panu Stanisławowi Jankowiakowi    Obowiązujący  
XXI/142/2020 05.03.2020 r. Uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica” Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020   Traci moc uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 r. 
XXI/143/2020 05.03.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica  Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020   Zmiana uchwały Nr LXVII/407/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. 
XXI/144/2020 05.03.2020 r. Uchwała w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Tomyślu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu   Obowiązujący  
XXI/145/2020 05.03.2020 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020

  Obowiązujący  
XXI/146/2020 05.03.2020 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036   Obowiązujący