Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarządzenie nr 235/2020/B Burmistrza Opalenicy z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowych

Zarządzenie nr 235/2020/B Burmistrza Opalenicy z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Gminy Opalenica przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

ZARZĄDZENIE