Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

Protokół z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.