Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Protokół z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu ochrony i promocji zdrowia.