Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Protokół z wyboru ofert organizacji pozarządowych

Protokół z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

PROTOKÓŁ