Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Protokół z 10 stycznia 2020 r.