Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Protokół z 08 stycznia 2020 r.