Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację w 2019 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Protokół komisji konkursowej z 11 stycznia 2019 r.