Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej

Protokół komisji konkursowej