Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej

Protokół komisji konkursowej