Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Protokół komisji konkursowej