Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Protokół z wyboru ofert otwartego konkursu z zakresu pomocy społecznej.

Protokół z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Gminy Opalenica z zakresu pomocy społecznej.