Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Protokół z wyboru ofert otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Protokół z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań Gminy Opalenica  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.