Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz rozwój sportu w Gminie Opalenica w 2019 r.

 

W dniu 4 grudnia Burmistrz Opalenicy ogłosił  otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych w 2019 roku w:

1. W zakresie kultury fizycznej i sportu.

2. W zakresie pomocy społecznej.

3. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.             

4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia.

5. Udzielenie wsparcia finansowego klubom sportowym na rozwój sportu.

 

Załączniki: