Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego pn. Biesiado-olimpiada dla niepełnosprawnych i seniorów

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Opalenicy realizacji w 2019 r. zadania publicznego pn. Biesiado-olimpiada dla niepełnosprawnych i seniorów. Każdy, w terminie do 02 maja 2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów